Delemont Casa s.r.o.

se sídlem Praha 4, Kunratice, Vídeňská 423/123, PSČ 148 00

IČO: 275 95 374

Zastoupená jednatelkou společnosti Sylvou Čechovou

Tel.: +420 775 795 980
Email: info@delemont.cz
Web: www.delemont.cz